Модуль ЗВ-1

Модуль ЗВ-1.  АДАПТАЦІЯ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄС

 

Мета модулю:              

- дати слухачам необхідні знання щодо головних пріоритетів зовнішньої політики України на сучасному етапі розвитку – курс на інтеграцію до Європейського Союзу, основи політики інституційного устрою та прав ЄС; показати основні шляхи становлення ЄС, його основи та структуру, цілі, принципи, повноваження.

 

Навчальні цілі:

За результатами навчання слухачі повинні:

  • сформувати бачення щодо економічної ситуації в Україні в ракурсі її інтеграційних прагнень, з урахуванням досвіду інших країн, що вже пройшли підготовчу фазу і вступили в переговорний процес з ЄС;

 

  • вміти аналізувати створене підґрунтя для формування європейського внутрішнього ринку, його цілей і принципів, а також засад діяльності ЄС.

 

Зміст модулю:

 

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1.Загальні питання європейської інтеграції

 

 

 Історія західноєвропейської інтеграції. Головні чинники європейської інтеграції. Європейський Союз як член світової спільноти. Майбутнє розширення Євросоюзу: перспективи, проблеми, передбачувані наслідки і вплив процесу розширення на Україну.

 

2.Основні органи та інституції Європейського Союзу: структура, повноваження та права

 

 Європейський Парламент: сфери діяльності, склад, повноваження та права. Регламент Європейського Парламенту. Рада ЄС – механізм пошуку консенсусу. Склад і завдання Ради ЄС, головування в раді, ухвалення рішень. Законопроектна робота в Україні. Європейська Рада: склад, правова основа діяльності, повноваження. Об’єднання представників національних урядів країн-членів ЄС у складі Ради. Головні функції.

 

3.Основні напрями інтеграційного процесу в Україні

 

 Адаптація законодавства України до законодавства ЄС, забезпечення прав людини. Економічна інтеграція та розвиток торговельних відносин між Україною і ЄС. Інтеграція України до ЄС у контексті загальноєвропейської безпеки. Політична консолідація та зміцнення демократії. Адаптація соціальної політики України до стандартів ЄС. Культурно-освітня і науково-технічна інтеграція. Регіональна інтеграція України. Галузева співпраця. Співробітництво у галузі охорони довкілля.