Історична довідка

З метою організації роботи по підвищенню знань і фахового рівня, вивченню нових законодавчих актів працівниками державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, Рад народних депутатів області в умовах сучасних суспільно-економічних процесів спільно з обласною радою народних депутатів утворено при адміністрації постійно діючі курси підвищення кваліфікації кадрів з штатною чисельністю трьох осіб: директора курсів, методиста, інспектора-кур'єра (в подальшому старшого інспектора). (Розпорядження Представника Президента України в області № 220 від 16 квітня 1993 року). 

На виконання Указу Президента України „Про доповнення статті 6 Указу Президента України від 30 травня 1996 року № 398, постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.1996 року № 224 „Про центри підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій” та з метою створення належних умов для забезпечення якісного процесу навчання створено центр підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій, як структурний підрозділ секретаріату облдержадміністрації з передачею йому функцій, які виконував сектор підвищення кваліфікації кадрів відділу кадрової роботи та з питань державної служби і нагород та затверджено положення про центр (Розпорядження голови облдержадміністрації від 22.07.1996 р. № 444 „Про створення центру підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій”.

Встановлено граничну чисельність працівників центру в кількості 3 чоловік: завідуючого сектором, консультанта, друкарки 1 категорії загального відділу облдержадміністрації (документальне обслуговування відділу кадрової роботи та з питань державної служби, з питань нагородження та сектору підвищення кваліфікації кадрів). Надано на умовах тимчасового та спільного користування два робочі кабінети та додатково виділено кімнату на 1 поверсі адмінбудинку за адресою: Майдан Рад, 12, аудиторію на 80 місць та два зали облдержадміністрації (загальною площею 524,9 кв.м.) без зміни власника, закріплено за центром майно і обладнання, що є в користуванні. У підпорядкуванні облдержадміністрації готель колишньої системи політосвіти на 90 місць, який забезпечує слухачів центру місцями проживання на 100 відсотків.

Відповідно розпорядження голови обласної державної адміністрації  від 11.11.1996 р. № 685 „Про виділення приміщення центру підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ і організацій” на виконання Указу Президента України від 30.05.1996 р. № 398, постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.1996 року № 224 і від 31.08.1996 р. № 1033  та з метою забезпечення ефективного функціонування державної системи підвищення кваліфікації кадрів, раціонального використання службових приміщень виділено центру на умовах тимчасового та спільного користування сьомий поверх адмінбудинку по вул. бульвар Новий, 5, м.Житомира, загальною площею 457,2 кв.м.

На зміну пунктів 1, 2 розпорядження голови облдержадміністрації від 22.07.1996 р. № 444 розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 05.03.1997 р. № 121 „Про центр підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ й організацій” центр виведено із складу секретаріату облдержадміністрації, надавши йому статус юридичної особи. Визначено граничну чисельність працівників Центру в кількості 5 чоловік: директора центру, заступника директора, завідувача навчально-організаційного відділу, провідного бухгалтера, секретаря-друкарки та встановлено оплату праці працівників центру відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1997 р. № 55 „Про оплату праці працівників центрів підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ і організацій”. Затверджено Статут Житомирського обласного центру підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ й організацій із внесеними змінами та доповненнями у зв’язку з наданням йому статусу юридичної особи.

Відповідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01.09.2000 р. № 503 „Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 05.03.97 № 121” пункт 2 викладено у новій редакції: „2. Затвердити граничну чисельність працівників центру підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних підприємств, установ й організацій в кількості 7 чоловік в межах затвердженого фонду оплати праці”.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.12.2001 р. № 986  перейменовано в Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій Житомирської обласної державної адміністрації. Затверджено Статут розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.03.2002 р. № 159.

У 2002 році Центр отримав ліцензію Міністерства освіти і науки на підвищення кваліфікації з освітнього напряму 1501 «Державне управління» серія АА № 235057 обсягом підвищення кваліфікації на рік 1500 осіб.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 р. № 1681 „Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій” зареєстровано нову редакцію Статуту Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради (Свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 № 133342 від 08.04.2005 р.). 

Відповідно до п.1.3. Статуту засновниками Центру є Житомирська обласна державна адміністрація та Житомирська обласна рада. Статут затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.03.2005 р. № 35 та погоджено рішенням сесії обласної ради від 17.03.2005 р. № 630. 

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі — Центр) є закладом післядипломної освіти. 

Центр є юридичною особою, має рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. 

Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами Нацдержслужби України, Міністерства освіти і науки України, міністерств і відомств, Положенням про Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 р. № 1681, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації та Статутом Центру, погодженим Міністерством освіти і науки України 03.03.2005 р., Головним управлінням державної служби України 01.03.2005 р., затвердженим засновниками. 

Центр видає документи про освіту відповідно до вимог законодавства України 

Основною метою діяльності Центру є забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, удосконалення їх знань, умінь і навичок для задоволення потреб органів державної влади та місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій у працівниках з високим почуттям українського патріотизму та власної гідності, належним рівнем професіоналізму і культури, здатних компетентно та відповідально виконувати завдання і функції держави, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам, а також приведення їх фахової підготовки у відповідність до вимог курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, формування у слухачів потреб самовдосконалення. 

Основними завданнями Центру є:

  • впровадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, консультативну, методичну діяльність;
  • надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, працівникам підприємств, установ, організацій (далі — слухачі) відповідно до законодавства;
  • надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування. 

Робота Центру організовується за планом, що затверджується Житомирською обласною державною адміністрацією за попереднім погодженням з Житомирською обласною радою та з міжрегіональним управлінням Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях. 

У грудні 2010 року Центр пройшов ліцензування з перепідготовки та підвищення кваліфікації в освітній галузі „Державне управління” (Ліцензія серія АВ № 552834 від 07.12.2010 р.). Ліцензійний обсяг складає – 2000 осіб. 

Центр у своєму складі має такі відділи: навчально-методичний, навчально-організаційний, інформаційно-аналітичний. За штатним розписом у Центрі 12 штатних одиниць: директор, заступник директора, керівники відділів, провідний фахівець-бухгалтер, методист вищої категорії, провідні фахівці, фахівці 1 категорії. 

Центром укладений договір із Житомирською державною обласною науковою бібліотекою, яка розташована поруч, щодо обслуговування слухачів Центру. 

В одній з аудиторій закладу оформлено виставку літератури з питань державного управління та місцевого самоврядування, де слухачі можуть ознайомитися з положеннями ключових нормативних актів, що регламентують їх діяльність, схемою взаємодії органів влади на загальнодержавному та регіональному рівнях. 

Працює навчально-методична рада Центру. Станом на 01.10.2017 року укладені трудові договори із 176 позаштатними викладачами. Серед них двоє професорів, вісімнадцять кандидатів наук, шістнадцять магістрів державного управління та сто сорок лекторів. 

Вдосконалено матеріально-технічне забезпечення навчального процесу. З 2004 р. працює комп’ютерний клас – конференц-зал, оснащений 10 персональними комп’ютерами. Його площа становить 73,93 кв. м.

Короткі відомості про попереднє керівництво Центру 

  1. Манюта Степан Миколайович, (09.01.1938 – 15.01.2006)

Освіта – вища, Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка, викладач історії.

Перебував на посаді директора Центру – з 05.03.1997 р. (розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26.07.10096 р. № 480). Вихід на пенсію державного службовця, закінчення терміну перебування на державній службі – 31.12.1999 р. (розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.12.1999 р. № 847).

  1. Кулеша Людмила Василівна, 06.08.1955 року народження

Освіта – вища, у 1979 р. – Житомирський державний педагогічний інститут ім.І.Франка, вчитель російської мови та літератури.

Перебувала на посаді виконуючого обов’язки директора Центру – з 14.03.2000 р. (розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.03.2000 р.№ 136). Продовжувала працювати на посаді заступника директора в зв’язку з призначенням директора Центру – 19.09.2000 р. (розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.09.2000 р. № 538 „Про призначення директора центру”). Розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.04.2004 р. призначена на посаду начальника управління внутрішньої політики облдержадміністрації.

  1. Мельниченко Анатолій Андрійович, 12.06.1958 року народження

Освіта – вища, у 1980 р. – Житомирський сільськогосподарський інститут, вчений агроном; у 1992 р. – Київський Інститут політології і соціального управління, політолог, викладач соціально-політичних дисциплін; у 1997 – Українська Академія державного управління при Президентові України, “Державне управління”, магістр.

Перебував на посаді директора Центру – з 20.09.2000 р. (розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.09.2000 р. № 538). Звільнений з посади розпорядженням голови облдержадміністрації від 07.10.2003 р. № 296-к. Перехід на іншу роботу.

  1. Глушко Іван Михайлович – директор Центру, 1951 року народження

 У 1979 році закінчив Ужгородський державний університет, викладач історії та суспільствознавства. Відмінник освіти України. Заслужений працівник освіти України.

Стаж державної служби – 31 років, в т.ч. педагогічний стаж – 24 роки.

Перебував на посаді директора Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради з 03.02.2004 року (розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.02.2004 р.  № 29-к). Звільнений з посади розпорядженням голови облдержадміністрації від 15.07.2011 р. №223-к). Вихід на пенсію. 

     5. Булич Тетяна Володимирівна - Директор Центру, 1968 року народження 

Освіта - вища, Житомирський державний педагогічний університет ім.І.Я. Франка, 1991 рік за кваліфікацією вчитель української мови і літератури середньої школи. У 2016 році закінчила Національну академію державного управління при Президентові України. Здобула ступінь магістра за спеціальністю "Публічна політика і управління", кваліфікація - магістр державного управління.

Перебувала на посаді директора Центру з липня 2012 року (розпорядження голови облдержадміністрації від 02.07.2012 р. №210-к). Звільнена з посади розпорядженням  голови облдержадміністрації від 15.09.2017 р. №232-к за згодою сторін).