Методичні посібники

Інформаційно-методичні матеріали з питань підвищення кваліфікації «Практичний курс англійської мови у рамках підготовки до проведення «Євро-2012» для працівників культури області

Інтеграція України до світового співтовариства супроводжується складним і багатоаспектним процесом відродження національної свідомості та історичної пам'яті народу. В його основі - звернення до історичних витоків, відновлення традицій і духовних цінностей нації. Значна роль у цьому процесі належить музеям, як скарбницям духовної спадщини, центрам культурно-духовного відродження народу, що сприяють…

Безоплатна правова допомога в Україні

Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про безоплатну правову допомогу», який набрав чинності 9 липня 2011 року, дозволило Україні отримати правову базу та інституціональний механізм для реалізації як закріпленого статтею 59 Конституції України

Впровадження комплексного ґендерного підходу в роботу органів державної виконавчої влади на регіональному рівні

Видання призначене для держслужбовців, що не є спеціалістами в царині ґендерних досліджень, проте відповідно до Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Указу Президента України «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» несуть відповідальність за практичне впровадження…