Звіти центру

Протягом року організовано семінари «Інноваційні положення нового законодавства про державну службу», «Удосконалення роботи державних службовців», «Діяльність депутата у місцевій раді та її органах», «Етика державного службовця. Мистецтво публічного виступу», «Місцеве самоврядування як основа демократичного розвитку», «Актуальні питання лідерства».

2017 (І півріччя)

Про підвищення кваліфікації в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

2016

За 2016 рік в Центрі підвищили кваліфікацію – 2869 осіб. З них: - державних службовців органів виконавчої влади – 1569; - посадових осіб місцевого самоврядування – 1203; - керівників державних підприємств, установ і організацій – 97; з них: - за професійними програмами – 186; - за програмами тематичних короткострокових семінарів – 1543; - за програмами постійно діючих семінарів видані посвідчення…

2015

Інформація про підвищення кваліфікації в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій за 2015 рік

2014 рік

Протягом року організовано короткострокові семінари.Програмою семінарів передбачено ознайомлення з новітніми аспектами антикорупційного законодавства; особливу увагу наголошувалось на відповідальність за вчинення корупційних правопорушень у розрізі Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».