Модуль ЗН-2

Модуль ЗН-2.  ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА РЕФОРМА ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ

 

Мета модулю:

- формування системи поглядів, яка відповідає вимогам міжнародних стандартів щодо територіальної організації влади; визначення ролі та функцій регіональної та місцевої влади в Україні; здобуття вмінь та навичок з практичного застосування методів управління містом та регіоном.

 

Навчальні цілі:

За результатами навчання слухачі повинні:

  • вміти приймати управлінські рішення на рівні місцевого самоврядування;
  • вміти аналізувати тенденції соціально-економічного розвитку регіонів та ідентифікувати фактори, які їх визначають;
  • вміти приймати обґрунтовані рішення щодо управління соціально-економічними процесами в регіоні;
  • вміти аналізувати основні економічні показники розвитку міста та регіону.

 

Зміст модулю:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1.Адміністративно-територіапльний устрій України.

 

 

 Територіальна організація влади як система. Адміністративно-територіальний устрій України: стан та перспективи розвитку. Централізація та децентралізація територіальної організації влади. Моделі територіальної організації влади. Регіональне управління та місцеве самоврядування в територіальній організації влади. Регіон як об'єкт та суб'єкт управління.

 

2. Структура та компетенція органів державного управління на території.

 

 

 Правовий статус, основні завдання, структура, принципи діяльності та компетенція місцевих державних адміністрацій. Управлінські функції місцевих державних адміністрацій: планування, організація, координація, розробка і реалізація регіональних програм економічного й соціального розвитку, підготовка і виконання бюджетів тощо. Відносини місцевих держадміністрацій з іншими органами влади, місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями. Система місцевого самоврядування в Україні: правовий статус, фінансова база, повноваження й функції, взаємовідносини з органами влади та управління. Муніципальна реформа в Україні та її зв'язок з адміністративною реформою. Принципи та методи регіонального управління. Стратегічне планування у системі регіонального управління.

 

3. Місцеве самоврядування як фактор демократизації суспільства.

 

 

 Місцеве самоврядування: характеристика основних елементів. Функції та повноваження органів місцевого самоврядування. Структура органів місцевого самоврядування. Структура органів місцевого самоврядування. Участь громадян в прийнятті управлінських рішень. Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади.

 

4. Матеріальна та фінансова база розвитку території.

 

 

 Право територіальної громади на комунальну власність. Визначення комунальної власності. Система управління комунальною власністю. Повноваження місцевих рад у сфері фінансів. Структура місцевих фінансів. Формування місцевих бюджетів. Бюджетний процес на місцевому рівні. Методи бюджетного регулювання доходів місцевого самоврядування. Проблеми дефіцитності місцевих бюджетів. Розвиток ринку муніципальних цінних паперів. Організація роботи по виконанню місцевих бюджетів.

 

5. Світовий досвід територіального управління.

 

 

 Міжнародні правові стандарти щодо територіальної організації влади. Всесвітня декларація про місцеве самоврядування. Європейська хартія про місцеве самоврядування. Декларація щодо регіоналізму в Європі. Типологія регіонів: європейський досвід. Територіальна організація влади Франції та Польщі. Системи місцевих бюджетів у країнах Західної Європи.