2015 рік

За 2015 рік в Центрі підвищили кваліфікацію – 2208 осіб.

з них:

- державних службовців органів виконавчої влади – 1340;

- посадових осіб місцевого самоврядування – 826;

- керівників державних підприємств, установ і організацій – 42;

з них:

- за професійними програмами – 265;

- за програмами тематичних короткострокових семінарів – 1494;

- за програмами постійно діючих семінарів – 449.

  Протягом року організовано постійно діючі семінари «Інноваційні положення нового законодавства про державну службу», «Місцеве самоврядування як основа демократичного розвитку», «Діяльність депутата у місцевій раді та її органах», «Етика державного службовця. Мистецтво публічного виступу», «Інноваційні положення нового правового законодавства України», «Пріоритетні питання сьогодення», «Актуальні питання лідерства. Молодь і державна служба» для 442 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», наказу Національного агентства України з питань державної служби, розпорядження голови обласної державної адміністрації Центром  спільно з обласною державною адміністрацією та міжрегіональним управлінням Нацдержслужби України у Вінницькій,  Житомирській та Хмельницькій областях було проведено ІІ тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у Житомирській області. В конкурсі взяло учать 17 державних службовців.

  На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого  самоврядування» та з метою удосконалення системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,  державних підприємств, установ і організацій, за дорученням обласної державної адміністрації та обласної ради, проводиться обов’язкове для всіх категорій посад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування. Всього підвищили кваліфікацію 1522 державних службовця та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

  Програмою семінарів передбачено ознайомлення з новітніми аспектами антикорупційного законодавства; особлива увага приділялась відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

  На виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері Європейської інтеграції підвищили кваліфікацію 418 державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування.

  З метою впровадження прогресивних методів роботи зі слухачами Центром розробляються та постійно оновлюються методичні матеріали за різними напрямами фахових знань. Навчально-методичні посібники орієнтовані на надання практичної допомоги слухачам.

   Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради «Про організацію громадського обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації державної влади» в програми навчання для кожної групи слухачів включаються дані питання.

  Відповідно до доручення Нацдержслужби України розроблені та затверджені дві професійні програми для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.