Використані джерела

  1. Кодекс законів про працю України (із змінами і доповненнями) від 10.12.1971 N 322-VIII.
  2. Кодекс України про адміністративні правопорушення (із змінами і доповненнями) від 07.12.1984 N 8074-X.
  3. Кримінальний кодекс України (із змінами і доповненнями) від 05.04.2001 № 2341-III.
  4. Закон України ”Про засади запобігання і протидії корупції” (із змінами і доповненнями) від 07.04.2011 № 3206-VI.
  5. Закон України "Про правила етичної поведінки" від 17.05.2012 № 4722-VI.
  6. Закон України "Про державну службу" (із змінами і доповненнями) від 16.12.1993 № 3723-ХІI.
  7. Указ Президента України ”Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування” (із змінами і доповненнями) від 25.01.2012 № 33.
  8. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям” від 16.11.2011 № 1195.
  9. Наказ Головного управління державної служби України ”Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця” (із змінами і доповненнями) від 04.08.2010 № 214.