Види відповідальності та облік інформації про корупційні правопорушення

За вчинення корупційних правопорушень державні службовці, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

 

Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України.

 

Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження з Державної судової адміністрації України до Міністерства юстиції України електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рішень.

 

Відомості про накладення дисциплінарного стягнення за корупційне правопорушення вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження до Міністерства юстиції України від кадрової служби державного органу, органу місцевого самоврядування, а також підприємства, установи та організації, посадові особи яких є суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення, електронної та завіреної в установленому порядку паперової копії наказу про накладання дисциплінарного стягнення.

 

Інформація з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, про внесення відомостей про особу до вказаного Реєстру або про відсутність відомостей про таку особу надається:

 

- на запит державних органів, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

- на запит правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження або на запит прокурора в рамках здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів;

- під час проведення звірки переліку осіб, звільнених з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

- у разі звернення фізичної особи (уповноваженої нею особи) щодо отримання відомостей про себе.

 

Міністерство юстиції України забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення протягом трьох робочих днів після їх внесення до реєстру.

 

Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення:

 

- прізвище, ім'я, по батькові;

- місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення;

- склад корупційного правопорушення;

- вид покарання (стягнення);

- спосіб вчинення дисциплінарного проступку;

- вид дисциплінарного стягнення.