Обов’язки державного службовця у разі виявлення корупційного правопорушення

Держані службовці у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідної установи чи організації, їх структурних підрозділів зобов'язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення керівника структурного підрозділу, в якому було вчинено це правопорушення або керівника цієї установи чи організації.

 

Керівники державних органів чи їх структурних підрозділів у разі виявлення чи одержання інформації про вчинення підлеглим корупційного правопорушення або порушення спеціальних обмежень, встановлених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.

 

Відповідно до вимог розділу ІV Загальних правил поведінки державного службовця затвердженого наказом Головного управління державної служби України ”Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця” від 04.08.2010 № 214 (зі змінами і доповненнями), державні службовці зобов'язані неухильно дотримуватись обмежень і заборон, передбачених Законами України "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про державну службу" та "Про правила етичної поведінки", уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати його в корупції. Своєю поведінкою вони мають продемонструвати, що не терплять будь-яких проявів корупції, відкидати пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовувати службу і приватне життя, при найменших ознаках корумпованої поведінки інформувати керівника свого структурного підрозділу.

 

Державний службовець має дотримуватися спеціальних обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" та статтею 12 Закону України "Про державну службу".