Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців

Державний службовець V-VІІ категорій посад повинен володіти:

 

  • знаннями з права, політології, економіки, адміністрування, фінансів, кадрового менеджменту, екології, соціальних та гуманітарних наук;
  • вмінням вільно орієнтуватися в соціально-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;
  • аналітичним мисленням, розумінням сучасних проблем менеджменту, технологією адміністративної роботи, здатністю продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології.

 

Державні службовці повинні досконало володіти державною мовою. Крім того, державні службовці, які за характером своєї роботи вирішують питання, пов'язані з формуванням та здійсненням міждержавних зв'язків, повинні володіти на рівні побутового і професійного спілкування однією з іноземних мов.

При цьому обов'язковими для державних службовців різних категорій є такі загальні вимоги.

 

Для керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування:

  • глибоке знання теоретичних питань ринкової економіки та вміння застосовувати їх на практиці.

Для керівників структурних підрозділів органів державної влади та органів самоврядування:

  • вміння реалізувати плани роботи свого підрозділу, аналізувати та узагальнювати інформацію з напряму його діяльності з метою визначення досягнень цього підрозділу та заходів щодо усунення недоліків в його роботі;
  • здатність визначати терміни, порядок і послідовність виконання робіт.

 

Особистими вимогами для всіх державних службовців є принциповість, рішучість і вимогливість у дотриманні чинного законодавства щодо вирішення питань розбудови незалежної України; ініціативність, особиста ввічливість, тактовність та витримка.

 

 Державні службовці, які займають посади V-VII категорій, повинні мати повну або базову вищу освіту. Для керівників, головних, провідних спеціалістів та спеціалістів І категорії обов'язкова повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра. Державні службовці, які займають посади спеціаліст, спеціаліст II категорії, можуть мати базову вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, бакалавр).