Структура професійної програми

За своїм змістом програма підвищення кваліфікації складається з трьох складових. Пропонується такий розподіл навчального часу між складовими:

 

V КАТЕГОРІЇ ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 (керівники)

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА

50 % загального навчального часу

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА

30 % загального навчального часу

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА

20 % загального навчального часу

80 % нормативних дисциплін

20 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

25 % нормативних дисциплін

75 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

-

100 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

РАЗОМ                            50 % нормативних дисциплін

50 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

 

VI - VII КАТЕГОРІЇ ПОСАД ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

(виконавці)

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА

40 % загального навчального часу

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА

30 % загального навчального часу

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА

30 % загального навчального часу

80 % нормативних дисциплін

20 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

25 % нормативних дисциплін

75 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

-

100 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

РАЗОМ                            40% нормативних дисциплін

60 % вибіркових дисциплін (дисциплін самостійного вибору навчального закладу)

 

 Такий розподіл навчального часу між категоріями посад дозволяє задовольнити практичні  потреби державних службовців,  надати можливість слухачам отримати саме ті знання, вміння та навички, які їм потрібні і які вони використають у повсякденній практичній діяльності.

 

 Так, держслужбовець V категорії посад отримує більше інформації за загальною складовою, що дозволить йому на базі отриманої інформації ефективно спрямовувати діяльність відповідної установи (закладу, управління, підрозділу, відділу), формуючи основні напрями діяльності, цілі та завдання.

 

 Державним службовцям VІ-VІІ категорії посад відводиться більше часу на функціональну та галузеву складову, що дозволить їм якісно виконувати свої службові обов'язки, втілюючи загальні напрями, цілі та завдання установи, практично розроблюючи й виконуючи ці завдання.