Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V-VІІ категорій посад

ЗМІСТ

І. Пояснювальна записка.

ІІ. Структура професійної програми.

ІІІ. Навчальний план.

ІV. Типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців.

V. Підсумковий контроль знань.

    Вхідне  та вихідне тестування. Теми випускних робіт.

 

 

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА (ЗС)

Нормативна частина (3Н) 

ЗН-1

Основи теорії та історії державного будівництва в Україні

ЗН-2

Децентралізація влади та реформа територіального устрою України

ЗН-3

Основи системного підходу до розгляду складних соціально-економічних систем

ЗН-4 

Державне управління і публічне адміністрування

ЗН-5

Правове забезпечення державного управління і державної служби

Варіативна частина (3В)

ЗВ-1

Адаптація політики України до стандартів ЄС

ЗВ-2

Запобігання і протидії проявам корупції

ЗВ-3

Державна політика протидії торгівлі людьми

ЗВ-4

Інвестиційна політика та її вплив на розвиток підприємництва

ЗВ-5

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

ЗВ-6

Забезпечення відкритості та прозорості органів державної влади в контексті взаємодії з громадськістю.

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА      (ФС)

Нормативна частина (ФН) 

ФН-1

Соціальні та психологічні аспекти державного управління (для керівників).

ФН-2

Організація діяльності державного службовця (для виконавців).

ФН-3

Ділове українське мовлення.

Варіативна частина (ФВ)

ФВ-1 

Інноваційна діяльність

ФВ-2

Конфлікти та методи їх вирішення.

ФВ-3

Самоменеджмент.

ФВ-4

Розвиток лідерства на державній службі.

ФВ-5

Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА (ГС)

Варіативна частина (ГВ)

ГВ-1

Робота із зверненнями громадян.

ГВ-2

Діловодство та документоведення.

ГВ-3

Охорона навколишнього природного середовища.

ГВ-4

Управління державними фінансами: бюджетна політика