Впровадження комплексного ґендерного підходу в роботу органів державної виконавчої влади на регіональному рівні

(методичні матеріали для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування)

 

Укладачі:

 

БАБЕНКО Ірина Германівна - Президент громадської організації «Жіночий інформаційно-консультативний центр»

 

ЄВЧЕНКО Світлана Василівна – експерт ПРООН

 

КОВАЛЕНКО Ірина Георгіївна - заступник директора Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради

 

ОЛЕКСЮК Оксана Ігорівна – начальник навчально-методичного відділу Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради

 

 

Схвалено на засіданні навчально-методичної ради Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради

Протокол № 2 від 02 березня 2012 року

ЗМІСТ

 

Вступ. Сучасне українське суспільство набуває змін не лише в системі політичних перетворень, нових технологій, способів організації економіки, а й традиційних уявленнях про роль жінки й чоловіка.
Комплексний ґендерний підхід. Комплексний підхід до проблеми рівності чоловіків і жінок – це застосування усієї сукупності різноманітних методик та інструментів у організації, вдосконаленні й оцінці процесів прийняття рішень особами, які залучені до здійснення політики, з метою інтегрування ґендерного підходу у всі галузі життєдіяльності суспільства на всіх рівнях управління ними.
Застосування комплексного ґендерного підходу. Практично всі великі організації розвинутих країн світу застосовують метод проектного планування (метод цілеспрямованого планування типу LFA/ GOPP) незалежно від того, чи здійснюється їх діяльність у сфері бізнесу, чи у сфері державного і місцевого управління.
Словник термінів.

Міжнародне та національне законодавство щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Міжнародні документи щодо забезпечення рівних прав чоловіків та жінок.

Додатки. Логічна модель проекту  «Об’єднуємося заради розвитку та підвищення якості життя!»
Список використаної та рекомендованої літератури.