Безоплатна правова допомога в Україні

(методичні матеріали для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування)

 

Укладачі:

 

ШУНДРИК Василь Вікторович – начальник Головного управління юстиції в Житомирській області

 

БУЛИЧ Тетяна Володимирівна – директор Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради

 

КОВАЛЕНКО Ірина Георгіївна - заступник директора Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради

 

ОЛЕКСЮК Оксана Ігорівна – начальник навчально-методичного відділу Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради

 

ШАБІНСЬКА Олена Дмитрівна - головний спеціаліст  відділу державної реєстрації нормативно-правових актів, систематизації законодавства, правової роботи та освіти Головного управління юстиції у Житомирській області

 

 

Схвалено на засіданні навчально-методичної ради Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної державної адміністрації та Житомирської обласної ради

Протокол №  1  від 16 квітня 2013 року

 

ЗМІСТ

 

1. Безоплатна правова допомога в УкраїніПрийняття Верховною Радою України Закону України «Про безоплатну правову допомогу», який набрав чинності 9 липня 2011 року, дозволило Україні отримати правову базу та інституціональний механізм для реалізації як закріпленого статтею 59 Конституції України права кожного на правову допомогу, зокрема, у випадках, коли вона відповідно до закону повинна надаватись безоплатно, так і зобов’язань за низкою міжнародних договорів, які містять положення щодо надання правової допомоги і учасником яких є Україна.

2. Безоплатна первинна правова допомога вид  державної гарантії,  що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок  їх  реалізації,  відновлення  у  випадку  їх порушення та порядок оскарження рішень,  дій чи бездіяльності органів державної влади,  органів  місцевого  самоврядування,  посадових і службових осіб.

3. Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає  у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

4. Оскарження рішень щодо надання безоплатної правової допомоги. Відмова органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, установи у наданні безоплатної первинної правової допомоги, службових та посадових осіб у наданні первинної правової допомоги  може  бути  оскаржена в установленому законом порядку до суду.

 Рішення Центру з надання  безоплатної  вторинної  правової допомоги  про  відмову  в  наданні  безоплатної вторинної правової допомоги можуть бути оскаржені в установленому законом порядку  до суду.

 Дії  та  бездіяльність  посадових  і  службових осіб,  які порушують порядок  та  строки  розгляду  звернень про надання безоплатної правової допомоги, надання неякісної правової допомоги можуть бути оскаржені в установленому законом порядку до суду та в адміністративному порядку.

5. Відповідальність про порушення законодавства про безоплатну правову допомогу. Особи,  які порушили цей Закон,  несуть відповідальність у порядку, встановленому законом. Особи, які  подали  завідомо  неправдиві  відомості  або фальшиві документи,  що  стали  підставою  для  віднесення  їх  до категорій  осіб,  які  мають  право на безоплатну вторинну правову допомогу,  несуть  відповідальність у порядку,   встановленому законом.