Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV-VІІ категорій посад

ЗМІСТ

  1. Пояснювальна записка
  2. Нормативне забезпечення
  3. Структура професійної програми:

ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА

Нормативна частина

ЗН-1

Основи теорії та історії державного будівництва в Україні

ЗН-2

Територіальна організація влади в Україні

ЗН-3

Місцеве самоврядування: право, політика, економіка, фінанси

ЗН-4

Державне управління

ЗН-5

Правове забезпечення державного управління

ЗН-6

Управління місцевими фінансами та бюджетом

ЗН-7

Земельне та екологічне законодавство

ЗН-8

Політологія.Гуманітарна та соціальна політика в Україні.

Варіативна частина

ЗВ-1

Європейська інтеграція та Україна

ЗВ-2

Інноваційна діяльність

ЗВ-3

Регуляторна політика та розвиток підприємництва

ЗВ-4

Функції органів місцевого самоврядування по реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку територій

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА

Нормативна частина

ФН-1

Аспекти управлінської діяльності

ФН-2

Етика посадової особи місцевого самоврядування як складова адміністративної культури

ФН-3

Культура мовлення як складова адміністративної культури

ФН-4

Культура прийняття управлінських рішень

ФН-5

Проходження служби в органах місцевого самоврядування

Варіативна частина

ФВ-1

Контроль у сфері місцевого самоврядування

ФВ-2

Автоматизація та використання комп’ютерних технологій у практичній роботі посадових осіб місцевого самоврядування

ФВ-3

Шляхи розв’язання соціальних проблем в регіоні

ФВ-4

Планування територій

ФВ-5

Керування проектом

ФВ-6

Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики

ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА

Варіативна частина

ГВ-1

Організаційне забезпечення роботи ради

ГВ-2

Вивчення досвіду та практики роботи місцевих органів самоврядування