Навчальний план

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ підвищення кваліфікації державних службовців V - VII категорій посад на 2015 рік

 

п/п

 

Назва модулю

 

Навчальна робота (аудиторна+самостійна)

 

Вид підсумкового контролю

 

Години

 

     ЗАГАЛЬНА СКЛАДОВА (ЗС)

54

 

Комплексне тестування

 

     Нормативна частина (3Н) 

28

 

 

ЗН-1

Основи теорії та історії державного будівництва в Україні

6

 

 

ЗН-2

 

Децентралізація влади та реформа територіального устрою України

4

 

 

ЗН-3

Основи системного підходу до розгляду складних соціально-економічних систем

6

 

 

ЗН-4 

Державне управління і публічне адміністрування

6

 

 

ЗН-5

Правове забезпечення державного управління і державної служби

6

 

    Варіативна частина (3В)

26

 

 

ЗВ-1

 

Адаптація політики України до стандартів ЄС

6

 

ЗВ-2

 

Запобігання і протидії проявам корупції

8

 

 

ЗВ-3

Державна політика протидії торгівлі людьми

2

 

 

ЗВ-4

Інвестиційна політика та її вплив на розвиток підприємництва

2

 

ЗВ-5

Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2

 

ЗВ-6

Забезпечення відкритості та прозорості органів державної влади в контексті взаємодії з громадськістю.

 

6

 

    ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА      (ФС)

32 

Комплексне тестування

 

     Нормативна частина (ФН) 

12

 

ФН-1

Соціальні та психологічні аспекти державного управління (для керівників).

4

 

ФН-2

Організація діяльності державного службовця (для виконавців).

4

 

ФН-3

Ділове українське мовлення.

4

 

      Варіативна частина (ФВ)

20

 

ФВ-1 

Інноваційна діяльність

4

 

ФВ-2

Конфлікти та методи їх вирішення.

4

 

ФВ-3

Самоменеджмент.

4

 

ФВ-4

Розвиток лідерства на державній службі.

4

 

ФВ-5

Участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

4

 

     ГАЛУЗЕВА СКЛАДОВА (ГС)

 

22

 

Випускна робота

 

     Варіативна частина (ГВ)

22

 

ГВ-1

Робота із зверненнями громадян.

4

 

ГВ-2

Діловодство та документоведення.

8

 

ГВ-3

Охорона навколишнього природного середовища.

2

 

ГВ-4

Управління державними фінансами: бюджетна політика

8

 

    Всього за програмою

 

108

 

    Нормативна частина

 

40

 

    Варіативна частина

 

68