Модуль ЗВ-4

Модуль ЗВ-4. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

Мета модулю:

- пояснити суть інвестиційної політики держави в умова перехідної економіки. Необхідність залучення інвестицій для забезпечення економічного зростання. Значення ринку цінних паперів, як внутрішнього джерела інвестиційних ресурсів.

 

Навчальні цілі:

За результатами навчання слухачі повинні:

 • розуміти необхідність залучення інвестицій для забезпечення розвитку підприємництва;
 • орієнтуватися в ринку цінних паперів який склався на сьогодні в Україні.

 

Зміст модулю:

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

1.Державна інвестиційна політика. ЇЇ пріоритети

 

 Пріоритетні напрямки державної інвестиційної політики. Роль іноземних інвестицій для економіки держави. Відбір інвестиційних проектів. Основні критерії. Створення сприятливого інвестиційного клімату для внутрішнього та іноземного інвестора.

 

2.Іноземні інвестиції та їх роль у розвитку регіону

 

 Структура інвестицій в основний капітал регіону. Змін структури інвестицій в основний капітал за призначенням та формами власності. Необхідність залучення інвестицій для соціально-економічного зростання регіонів.

 

3.Особливості державного регулювання ринку цінних паперів у перехідній економіці

 

 Оборот цінних паперів. Стимулювання і координація емісійної та інвестиційної діяльності. Врахування та захист інтересів массового власника цінних паперів і дотримання його прав. Заохочення торгівлі цінними паперами. Заходи прямого державного РЦП.

 

4.Інвестиційний попит в Україні. Створення сприятливих умов для підприємництва

 

 Вплив структурних зрушень в економіці на інвестиційний капітал. Ступінь ризикованості економічного середовища. Зниження інвестиційного ризику державою. Три основних завдання державної інвестиційної політики для забезпечення розвитку підприємництва.

 

  

Рекомендована література:

 1. Закон України про інвестиційну діяльність// Відомості Верховної Ради України. - 1997.-№37.-С.23 8.
 2. Указ Президента України „Про заходи щодо поліпшення інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні” 19.07.2005 № 1116/2005.
 3. Беседин В., Кухленко О. Инвестиционная привлекательность предприятий Украины// Финансовая консультация.-1999.-№ 13-16.-С.23-29.
 4. Гаврилюк О.В. Пріоритетні галузі та види виробництва для іноземного інвестування в Україні// Фінанси України. -1997. -№7.
 5. Колосов А. Иностранные инвестиции в економику Украины: польза или опасность?// Экономика Украины.-1997.-№8.-С. 17-25.
 6. Україна. Відновлення зростання на засадах справедливості: Меморандум про економічний розвиток України//Економіки країн світу: дослідження світового банку.-1999,-Жовт.
 7. Гансен Дж. Поліпшуючи підприємницький клімат: Муніципалітети здатні змінити ситуацію: Матеріали презентації на конф. Укр. Міст.-партнерів Програми партнерства громад, 19 листопада 1999 р.-Б.м.,б.р.
 8. Пікус Р.В. Управління інвестиційними ресурсами. / Фінанси України – 2001.
 9. Губський Б.В. Міжнародна інвестиційна діяльність. Підручник. К.КНЕУ – 2003 р.
 10. Конкурентні переваги територій у боротьбі за інвестиції. Бібліотека державного службовця. Київ. – 2004.
 11. Бутузов В.М., Марущак А.І. Правові основи інвестиційної діяльності. : Навч.посіб. К. : КНТ, 2007 р. – 256 с.
 12. Демидович В.В. Державне регулювання інвестиційної діяльності в промисловості. Запоріжжя, 2007 р.
 13. Волкодав В.В. Залучення західноєвропейських інвестицій в Україну. : «Інст.аграр.економ. УААН. К. 2007 р.
 14. Кордон М.В. Європейська та євроатлантична інтеграція України. навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 172 с.
 15. Закони України: «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення»: станом на 11.06.2009 р.: (відповідає офіц.тексту). – К., 2009. – 64 с.