2016 рік

ІНФОРМАЦІЯ

про підвищення кваліфікації в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

за 2016 рік

 

За 2016 рік в Центрі підвищили кваліфікацію – 2869 осіб.

З них:

- державних службовців органів виконавчої влади – 1569;

- посадових осіб місцевого самоврядування – 1203;

- керівників державних підприємств, установ і організацій – 97;

з них:

- за професійними програмами – 186;

- за програмами тематичних короткострокових семінарів – 1543;

- за програмами постійно діючих семінарів видані посвідчення – 109.

 

   Протягом року організовано постійно діючі семінари «Інноваційні положення нового законодавства про державну службу», «Місцеве самоврядування як основа демократичного розвитку», «Діяльність депутата у місцевій раді», «Етика державного службовця. Мистецтво публічного виступу», «Інноваційні положення нового правового законодавства України», «Пріоритетні питання сьогодення».

  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», наказу Національного агентства України з питань державної служби, розпорядження голови обласної державної адміністрації Центром  спільно з обласною державною адміністрацією та міжрегіональним управлінням Нацдержслужби України у Вінницькій,  Житомирській та Хмельницькій областях було проведено ІІ тур щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у Житомирській області. В конкурсі взяли учать 26 державних службовців.

 На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України «Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого  самоврядування» та з метою удосконалення системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,  державних підприємств, установ і організацій, за дорученням обласної державної адміністрації та обласної ради, проводиться обов’язкове для всіх категорій посад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування. Всього підвищили кваліфікацію 1610 слухачів. З них 997 державних службовців та 613 посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 Програмою семінарів передбачено ознайомлення з новітніми аспектами антикорупційного законодавства; особлива увага приділялась відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

  На виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері Європейської інтеграції підвищили кваліфікацію 387 державних службовців та 82 посадові особи органів місцевого самоврядування.

 З метою впровадження прогресивних методів роботи зі слухачами Центром розробляються та постійно оновлюються методичні матеріали за різними напрямами фахових знань. Навчально-методичні посібники орієнтовані на надання практичної допомоги слухачам.

  Протягом 2016 року в області проведено 27 виїзних засідань за круглим столом, участь у яких взяли 1031 слухачів.