ПЕРЕЛІК програм підвищення кваліфікації для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування на 2024 рік

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Житомирського регіонального

                                                                                                  центру підвищення кваліфікації

 

 

Оксана ОЛЕКСЮК

 

ПЕРЕЛІК

програм підвищення кваліфікації для

державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування

на 2024 рік

 

Назва програми

Обсяг програми, кредити ЄКТС

Компетенції

Цільова група програми

Вартість, грн

 

Загальні короткострокові програми

 

Ефективна комунікація як засіб подолання емоційного вигорання публічних службовців

0,33

комунікація та взаємодія;

сприйняття змін;

стресостійкість

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»

220

Запобігання корупції та забезпечення доброчесності в органах публічної влади

 

0,33

знання законодавства;

професійні знання щодо запобігання корупції та забезпечення доброчесності

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

220

Ефективна комунікація та взаємодія в органах публічної влади

 

0,88

комунікація та взаємодія;

командна робота та взаємодія.

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорії посад

 

 

585

Лідерство в публічному управлінні

 

0,5

лідерство;

управління організацією роботи та персоналом

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

330

Тайм-менеджмент

 

0,33

управління організацією роботи та персоналом;

прийняття ефективних рішень

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорії посад

 

220

Засади та принципи державної політики у сфері інформаційної безпеки

 

0,33

професійні знання щодо засад і принципів політики у сфері інформаційної безпеки та захисту інформації

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорії посад

 

220

Стратегічне планування та управління в державному органі

 

0,33

прийняття ефективних рішень;

управління організацією роботи та персоналом.

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорії посад

 

220

Управління публічними фінансами

 

1

професійні знання основ управління публічними фінансами;

прийняття ефективних рішень.

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В», посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад - керівники та спеціалісти фінансових підрозділів

 

660

Стресостійкість. Навички роботи в команді

 

0,67

професійні знання щодо попередження та подолання стресів в професійній діяльності публічного службовця;

комунікація та взаємодія;

командна робота та взаємодія

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорії посад

 

440

Ефективна комунікація з громадськістю в публічному управлінні

 

1

професійні знання інструментів та технологій комунікації;

комунікація та взаємодія;

виконання на високому рівні поставлених завдань

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

660

Доступ до публічної інформації

0,33

професійні знання про права, свободи та

обов'язки людини і громадянина, засади запобігання та протидію дискримінації

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

220

Комп’ютерна грамотність та застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності державного органу

0,33

професійні знання принципів державної

політики цифрового розвитку;

цифрова грамотність

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

220

Реалізація державної сімейної, ґендерної політики, протидії торгівлі людьми, домашньому насильству та дискримінації

0,67

професійні знання щодо запобігання та протидії дискримінації та  забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

440

Реалізація права громадян на звернення

0,67

професійні знання про права, свободи та обов'язки людини і громадянина, засади запобігання та протидії дискримінації;

знання законодавства;

комунікація та взаємодія

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

440

Управління змінами

0,33

впровадження змін;

сприйняття змін

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

 

220

Особливості проходження державної служби

0,67

професійні знання правових та організаційних засадфункціонування системи публічного управління та адміністрування;

управління організацієюроботи та персоналом;

виконання на високому рівні поставлених завдань

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»

440

Європейська та євроатлантична інтеграція

0,67

професійні знання про державну політику у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

440

Ґендерна рівність

0,33

професійні знання щодо запобігання та протидії дискримінації та  забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

220

Захист прав осіб з інвалідністю

0,33

професійні знання основ соціальної та правової захищеності осіб з інвалідністю

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

220

Особливості управління персоналом в органах публічної влади

1

професійні знання засад стратегічного планування та управління;

комунікація та взаємодія;

управління організацією роботи та персоналом

державні службовці категорії "Б", "В" – керівники та працівники служб управління персоналом місцевих органів виконавчої влади

660

Практичний курс ділової української мови та спілкування в публічному управлінні

1

професійні знання щодо основ українського ділового мовлення та спілкування;

робота з інформацією;

комунікація та взаємодія;

управління організацією роботи та персоналом;

особистісні компетенції

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

660

Реалізація молодіжної політики та національно-патріотичного виховання

0,67

професійні знання про державну політику у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

прийняття ефективних рішень;

виконання на високому рівні поставлених завдань.

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

440

Глобальні зміни клімату

0,33

професійні знання у сфері захисту навколишнього середовища

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

220

Електронне врядування та електронна демократія в Україні

0,67

професійні знання про електронне врядування, електронну демократію та основні принципи державної політики цифрового розвитку

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

440

Захист і забезпечення прав дітей та молоді

0,67

професійні знання про права, свободи та обов’язки людини і громадянина, засади запобігання та протидії дискримінації;

комунікація та взаємодія.

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

440

Проєктний менеджмент

0,33

професійні знання основ проєктного менеджменту

 

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

220

Організація роботи з документами та здійснення контролю за станом їх виконання в органах публічної влади

0,33

професійні знання щодо основ українського ділового мовлення та спілкування;

робота з інформацією;

управління організацією роботи та персоналом;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

особистісні компетенції

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

220

Стратегічні комунікації в публічному управлінні

0,67

комунікація та взаємодія;

командна робота та взаємодія.

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

440

Управління змінами

0,8

професійні знання щодо формування й реалізації плану змін та покращень;

впровадження змін;

сприйняття змін;

прийняття ефективних рішень

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

530

Стратегічне планування та управління в державному органі

0,8

професійні знання основ стратегічного управління;
прийняття ефективних рішень;

управління організацією роботи та персоналом;
комунікація і взаємодія;
виконання на високому рівні поставлених завдань

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

530

Виконання програм і реалізація проєктів міжнародних фінансових інституцій

0,33

професійні знання основ проєктного менеджменту (управління проєктами);

професійні знання у сфері міжнародної взаємодії;

виконання на високому рівні поставлених завдань

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

220

Управління проєктами

0,33

професійні знання основ проєктного менеджменту (управління проєктами);

професійні знання механізмів розроблення інвестиційних проєктів;

виконання на високому рівні поставлених завдань

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

220

Особливості правового статусу та діяльності старости в громаді

0,67

знання законодавства, що регулює питання функціонування органів місцевого самоврядування та  визначає статус старост територіальних громад;

професійні знання засад стратегічного

планування та управління;

комунікація та взаємодія;

сприйняття змін;

командна робота та взаємодія

старости

440

Післявоєнне відновлення системи освіти України

0,67

професійні знання методів та способів аналізу, оцінки та прийняття управлінських рішень;

прийняття ефективних рішень;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

командна робота та взаємодія

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

440

Міжнародне гуманітарне право у діяльності публічних службовців

0,5

професійні знання щодо застосування актів міжнародного права та національного законодавства під час формування/реалізації політики;

прийняття ефективних рішень;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

комунікації та взаємодія;

впровадження змін, сприйняття змін

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

330

Управління конфліктами

0,33

комунікація та взаємодія;

управління організацією роботи та персоналом

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

220

Організація волонтерської діяльності

0,33

професійні знання інструментів взаємодії державного органу з громадськістю;

комунікація та взаємодія

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

220

Безбар’єрний простір в Україні

0,33

професійні знання основ соціальної та правової захищеності осіб з інвалідністю;

прийняття ефективних рішень;

виконання на високому рівні поставлених завдань

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

220

Загальна адміністративна процедура

0,53

професійні знання основ правового регулювання адміністративної процедури

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

350

Цифрова грамотність

0,67

професійні знання принципів державної політики цифрового розвитку та забезпечення кібербезпеки, концептуальних засад впровадження електронного урядування та електронної демократії;

цифрова грамотність

державні службовці, які займають посади категорії «Б», «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

440

 

Загальні професійні програми

 

Формування професійних компетентностей державних службовців

 

2

знання законодавства, що регламентує професійну діяльність державних службовців;

професійні знання правових та організаційних засад функціонування державної служби;

прийняття ефективних рішень;

комунікація та взаємодія;

впровадження змін;

управління організацією роботи та персоналом;

робота з інформацією;

особистісні компетенції.

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В» (протягом року з дня їх призначення на посаду)

1200

Актуальні питання місцевого самоврядування

 

2

знання законодавства, що регулює професійну діяльність посадових осіб органів місцевого самоврядування;

професійні знання правових та організаційних засад функціонування місцевого самоврядування;

прийняття ефективних рішень;

комунікація та взаємодія;

впровадження змін;

управління організацією роботи та персоналом;

робота з інформацією;

особистісні компетенції

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад (протягом року після призначення)

1200

Ділова українська мова та спілкування в публічному управлінні

 

2

професійні знання щодо основ українського ділового мовлення та спілкування;

робота з інформацією;

комунікація та взаємодія;

управління організацією роботи та персоналом;

особистісні компетенції

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад (не рідше одного разу на три роки)

1200

Основи інформаційної безпеки та цифрової грамотності

 

2

професійні знання засад і принципів державної політики у сфері інформаційної безпеки;

вміння працювати з інформацією;

критичне мислення;

виконання на високому рівні поставлених завдань;

цифрова грамотність.

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В»;

посадові особи органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад (не рідше одного разу на три роки)

1200

Загальна професійна (сертифікатна) програма

підвищення кваліфікації

«Підвищення професіоналізму державних службовців як важливий чинник модернізації державної служби»

2

знання законодавства, що регламентує професійну діяльність державних службовців;

професійні знання правових та організаційних засад функціонування державної служби;

прийняття ефективних рішень;

комунікація та взаємодія;

впровадження змін;

управління організацією роботи та персоналом;

робота з інформацією;

особистісні компетенції.

державні службовці, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В» (не рідше одного разу на три роки)

1200